Soustředění bude pro děti levnější! Uspěli jsme v dotačním programu Aktivní město.

08.07.2020

Vážení příznivci fotbalové mládeže 1. FCB, oznamujeme vám, že náš projekt letního soustředění Kondrac 2020 I a II. turnus byl zařazen mezi aktivity, na které je možno čerpat příspěvek 1.000,- Kč z programu podpory MČ Prahy P5 Aktivní město.

Více informací o projektu a podmínkách, jak příspěvek čerpat najdete na https://www.aktivnimesto.cz/ .

Věříme, že naše úsilí vložené do registrace do programu nevyjde na prázdno a že budete příspěvek čerpat v co největší míře a pomůže vám výrazně snížit náklady na soustředění. Přímý odkaz na akci na portálu Aktivní město je: https://www.aktivnimesto.cz/mestska-cast-praha5/nabidka-poskytovatele/97818 .

Realizační tým 1.FCB