NAŠE HODNOTY

Pro rodiče

 • Děti hodně povzbuzuji a fandím vždy slušně
 • Oceňuji snahu dětí a respektuji jejich aktuální schopnosti a fyzické předpoklady
 • Upřednostňuji dlouhodobý a zdravý sportovní rozvoj dítěte před vlastními krátkodobými rodičovskými ambicemi
 • Respektuji a zachovávám úctu k soupeřům, trenérům, rozhodčím, divákům i ostatním hráčům
 • Nerozporuji rozhodnutí ani znalosti rozhodčích
 • Akceptuji způsob vedení tréninků i zápasů a nezasahuji trenérům do jejich práce
 • Své případné připomínky řeším osobně s trenérem mimo čas sportovní přípravy nebo po zápase
 • Snažím se klub v rámci svých časových možností podporovat a šířit jeho dobré jméno

Pro hráče

 • Jsem týmový hráč
 • Snažím se pracovat na svém rozvoji
 • Jsem příkladem na hřišti i mimo něj
 • Respektuji ostatní
 • Řídím se pokyny trenéra
 • Hraji naplno, ale vždy fair play
 • Nepoužívám nevhodná a sprostá slova
 • Jsem vděčný rodičům i trenérům, kteří se starají o můj fotbalový růst

Pro trenéry

 • Dětem jdu příkladem a jednám slušně
 • Respektuji ostatní
 • Nemyslím pouze na vítězství, ale zejména na rozvoj dětí
 • Vedu děti ke správným návykům a buduji u nich sebedůvěru a sebekontrolu
 • Zdokonaluji se ve svých tréninkových metodách
 • Usiluji o spravedlnost a podporuji fair play
 • Netoleruji násilí
 • Bezpečnost, zdraví a psychická pohoda v týmu je pro mne nejdůležitější