Důležité dokumenty pro přihlášení hráče do klubu


Přihlášku do klubu, souhlas se zpracováním osobních údajů a přihlášku do FAČR si stáhněte níže. Vyplňte, podepište a odevzdejte při tréninku vedoucímu kategorie nebo trenérovi.

Stáhněte si formulář pro "souhlas se zpracováním osobních údajů" a odevzdejte ho vedoucímu vaší kategorie nebo trenérovi spolu s přihláškou. Tento formulář musí mít podepsaný každý hráč našeho týmu!

Aby hráč mohl hrát soutěžní zápasy pořádané Fotbalovou asociací ČR, musí být registrovaný v systému FAČR. Podmínky členství ve FAČR pro rok 2024: Jednorázový poplatek 200 Kč musí být zaplacen rodičem/zákonným zástupcem (nikoliv klubem jako v minulosti) po online registraci zde. Každý další rok členství platí klub.