Přihláška do klubu

Přihlášku do klubu si stáhněte, vyplňte, podepište a odevzdejte při prvním tréninku trenérovi.

Stáhněte si formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti hráče ke sportování. Odevzdejte ho společně s přihláškou trenérovi.

Aby hráč mohl hrát soutěžní zápasy pořádané Fotbalovou asociací ČR, proveďte registraci dle návodu.